Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för etniska relationer informerar
Ställningstagande för medkänsla och mot rasism

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2022 11.06
Nyhet

Sekretariatet för delegationen för etniska relationer har blivit kontaktad gällande hatretorik och trakasserier mot ryskspråkiga personer som är bosatta i Finland. Delegationen fördömer all rasism, hatretorik och andra trakasserier i Finland som riktas mot personer med rysk bakgrund, ryskspråkiga och personer som flyttat från det forna Sovjetunionens område. Det är vuxnas uppgift att se till att det råder nolltolerans mot skrämselpropaganda och mobbning som riktas mot barn och unga.

Delegationen för etniska relationer Etno är ett brett sammansatt samarbetsnätverk i anslutning till justitieministeriet. Dess huvudsakliga syfte är att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper och likabehandling av alla som bor i Finland. 

Å delegationens vägnar vill vi påminna om att Rysslands armé har invaderat Ukraina på order av Rysslands statsledning. Det är inte det ryska folket som invaderat Ukraina, och människor med rysk bakgrund som är bosatta i Finland kan inte skuldbeläggas för situationen i Ukraina. Nu är det viktigt att stödja Ukraina och ukrainarna – både i deras hemland och dem som flytt undan kriget. Detta främjas inte genom hatretorik och trakasserier i Finland.

Fokusera på det goda 

Det är förståeligt att rädslor och osäkerhet kring framtiden kan utlösa starka känslor, fördomar och till och med hat hos var och en av oss. Det är önskvärt att vi i Finland tillsammans kan kanalisera vår frustration och hjälp till dem som är i nöd.

Delegationen för etniska relationer främjar dialogen mellan människor och befolkningsgrupper och påminner om att vi alla har möjlighet att öka förståelsen mellan människor. Det här kan göras till exempel genom konstruktiv diskussion, frivilligt arbete, ingripande i rasistiskt beteende eller genom att delta i verksamheten under veckan mot rasism (vecka 12). 

Ukraina kan få stöd på många sätt, till exempel genom donationer för att hantera den humanitära krisen i landet. 

Undertecknare:

Ordförande Etno
Pekka Timonen
kanslichef
Justitieministeriet


Vice ordförandena Etno
Natalie Gerbert                 Minna Hulkkonen
Direktör för kriscentret     Överdirektör, avdelningschef
Monika-Naiset liitto ry      Inrikesministeriet

Hur ingripa i rasism
 

Den svenska översättningen har korrigerats den 15.3.2022 kl. 18.15.

Tillbaka till toppen