Hoppa till innehåll
Media

Strategin mot organiserad brottslighet uppdateras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2023 9.00
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att uppdatera strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av organiserad brottslighet. Projektet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Regeringen anser att den organiserade brottsligheten utgör ett allvarligt hot mot Finlands säkerhet och den lagliga samhällsordningen.

Strategin för bekämpning av organiserad brottslighet ska vara klar före utgången av 2024. Statsrådet fattar ett principbeslut om strategin och åtgärdsprogrammet.

Arbetsgruppen ska bland annat diskutera samhälleligt samarbete när det gäller att bekämpa organiserad brottslighet, metoder för lösgöring från brottslighet, effektivare bekämpning av penningtvätt och av återtagande av brottsvinning samt utveckling av den administrativa bekämpningen. Dessutom ska arbetsgruppen bedöma vilka lagstiftningsbehov som finns inom området för bekämpning av organiserad brottslighet och utreda vilka verkningsfulla handlingsmodeller som tillämpas i de övriga nordiska länderna.

Den föregående strategin för bekämpning av organiserad brottslighet är från 2013. Arbetsgruppen kommer att dra nytta av det arbete som redan utförts på många olika håll och inom ramen för den nationella samarbetsmodellen för den inre säkerheten samt den lägesbild över professionell och organiserad brottslighet som Polisyrkeshögskolan publicerade våren 2023.

Ytterligare information: Mika Junninen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 406, [email protected]
 

Tillbaka till toppen