Hoppa till innehåll
Media

Studentorganisationer kan söka understöd för bekämpning av våld mot kvinnor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2021 13.55
Nyhet

Den andra utlysningen av finansiering inom programmet för bekämpning av våld mot kvinnor är öppen för ansökningar.

Justitieministeriet beviljar högst 50 000 euro i understöd för projekt som ökar yrkesskolestuderandenas medvetenhet om trygga parförhållanden, emotionella färdigheter och trygghetsfärdigheter och som ger verktyg för att identifiera och agera vid trakasserier och våldsamma situationer. Understödet är särskilt riktat till landsomfattande studentorganisationer inom yrkesutbildningen. Ansökningstiden går ut den 5 mars

Justitieministeriet beviljar årligen statsunderstöd för de ändamål som anges i programmet för bekämpning av våld mot kvinnor som pågår 2020–2023.

Mer information om ansökan om understöd för bekämpning av våld mot kvinnor

Tillbaka till toppen