Hoppa till innehåll
Media

Åtgärdsprogrammet för strategin mot korruption uppdateras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2024 13.14
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en berednings- och styrgrupp för uppdateringen och uppföljningen av åtgärdsprogrammet mot korruption. Målet är att förebygga och minska korruption samt att främja avslöjandet och utveckla bekämpningen av korruption.

Statsrådet fattade i mars beslut om att uppdatera strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av korruption. Principbeslutet om strategin uppdateras i tillämpliga delar, men målen och utvecklingsobjekten för bekämpningen av korruption ändras inte. Det viktiga är således att förbättra myndighetssamarbetet, öka medvetenheten om korruption och transparensen i förvaltningen, effektivisera avslöjandet av korruption, utveckla lagstiftningen och främja forskningen.

Åtgärdsprogrammet för 2024–2027 bereds i enlighet med prioriteringarna i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram och strategin mot korruption. Vid beredningen beaktas också EU:s mål för bekämpning av korruption, internationella rekommendationer samt nationella synpunkter och riskområden för korruption.

Mer information: Venla Mäntysalo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 198, [email protected]
 

Tillbaka till toppen