Hoppa till innehåll
Media

Finska och ryska experter på konferens om internationell barn- och familjerätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2011 8.02
Pressmeddelande -

Justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Rysslands undervisnings- och vetenskapsministerium arrangerar en expertkonferens om internationell barn- och familjerätt i Helsingfors den 22–23 mars.

Om konferensen har överenskommits mellan de finska och ryska myndigheterna förra året, och den är en del av justitieministeriets närområdesprojekt som gäller civilrättsligt samarbete. Syftet med konferensen är att öka kännedom om internationell familjerätt samt om familjelagstiftningen och barnskyddssystemen i båda länderna.

Ett särskilt syfte är att diskutera Rysslands anslutning till Haagkonventionen om internationella bortföranden av barn och den därefter följande effektiva tillämpningen av konventionen i Ryssland. Centralmyndighetens verksamhet i enlighet med konventionen i Finland ska presenteras för de ryska experterna. Dessutom ska den förebyggande barnskyddsverksamheten i Finland presenteras och tillvägagångssätt inom barnskyddet i Ryssland diskuteras.

Konferensen öppnas av justitieministeriets kanslichef Tiina Astola, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kari Välimäki och Rysslands undervisnings- och vetenskapsministeriums avdelningsdirektör Alla Dzugajeva. I Ryssland svarar undervisnings- och vetenskapsministeriet för barn- och familjeärenden. William Duncan, biträdande generalsekreterare för Haagkonferensen för internationell privaträtt, samt finska och ryska experter på hög nivå ska tala på konferensen.

Under den andra konferensdagen ska deltagarna ha möjlighet att bekanta sig med Luotsi-verksamheten inom öppenvården för barn i Östra Centrum i Helsingfors samt med centralmyndighetens verksamhet i ärenden som gäller bortföranden av barn och underhållsbidrag i justitieministeriets internationella enhet.

I slutet av konferensen ska deltagarna överenskomma om målen för samarbetet och de fortsatta åtgärderna.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Marina Venäläinen (JM), tfn 09 1606 7947, e-post: fö[email protected] och
konsultativ tjänsteman Lotta Silvennoinen (SHM), tfn 09 1607 4358,
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen