Hoppa till innehåll
Media

Tak för indrivningskostnader för företag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 13.21
Pressmeddelande

Indrivningskostnaderna för företagsfordringar begränsas permanent i samband med att ändringarna i lagen om indrivning av fordringar träder i kraft i maj. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredag.

De temporära bestämmelser som lindrat de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin ersätts med permanenta bestämmelser om för vilka och hur många indrivningsåtgärder man kan kräva ersättning av företagsgäldenärer. Samtidigt begränsas maximibeloppet på de avgifter som tas ut för enskilda indrivningsåtgärder och gäldenärens totala kostnadsansvar. Bestämmelserna gäller förutom fordringar som tas ut hos företag även till exempel fordringar som tas ut hos bostadsaktiebolag och föreningar.

Tillräcklig tid säkerställs för företagsgäldenärer för att göra anmärkningar eller betalningar innan följande avgiftsbelagda indrivningsåtgärd eventuellt vidtas eller en tratta protesteras. Dessutom utvidgas möjligheten att använda elektroniska indrivningsbrev vid indrivning av såväl konsumentfordringar som företagsfordringar.

Lagändringen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. 

Reformen träder i kraft i början av maj. 

Mer information: Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 122, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen