Hoppa till innehåll
Media

Tapio Laamanen fortsätter som avdelningschef vid justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2024 13.33
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt politices magister, avdelningschef Tapio Laamanen till avdelningschef för förvaltnings- och styrningsavdelningen vid justitieministeriet för femårsperioden 1 maj 2024–30 april 2029.

Tapio Laamanen har varit avdelningschef för förvaltnings- och styrningsavdelningen sedan 2019. Vid justitieministeriet har han arbetat sedan 2013, då han blev ekonomidirektör vid ministeriet.

Tjänsten som avdelningschef söktes av nio personer.

Förvaltnings- och styrningsavdelningen svarar för planeringen och rapporteringen när det gäller verksamhet och ekonomi, för en enhetlig resultatstyrning och för utvecklingen av informationsförvaltningen inom förvaltningsområdet. Avdelningen svarar också för ministeriets personalfrågor och de arbetsgivarskyldigheter inom förvaltningsområdet som ankommer på ministeriet. Dessutom ansvarar avdelningen för ministeriets del för informationshanteringen, informationssäkerheten och dataskyddet inom förvaltningsområdet. Avdelningschefen leder och utvecklar avdelningens strategiarbete och verksamhet samt svarar för att de mål som uppställts för avdelningen uppnås.

Mer information: 
Pekka Timonen, kanslichef, kontakt via Sanna Laine, ledningens sekreterare, tfn 0295 150 044, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen