Hoppa till innehåll
Media

Juha Sepponen blir direktör för enheten för administrativa tjänster vid ämbetsverket Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 13.30
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag utnämnt juris magister, vicehäradshövding Juha Sepponen till direktör för enheten för administrativa tjänster vid ämbetsverket Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen från och med den 1 januari 2025. Direktören är också chef för bokföringsenheten i ämbetsverkshelheten. Tjänsten är femårig.

Juha Sepponen har tills nu arbetat som förvaltningschef vid Olycksutredningscentralen. Tidigare har Sepponen bland annat varit sakkunnig vid Krishanteringscentret (CMC Finland), sakkunnig i internationella krishanteringsuppgifter och äldre regeringssekreterare vid försvarsministeriet. Sepponen börjar nu sköta beredningsuppgifter i anslutning till inrättandet av det nya ämbetsverket som ledande sakkunnig vid justitieministeriet till utgången av året.

Tjänsten som direktör för enheten för administrativa tjänster vid ämbetsverket Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen söktes av 45 personer.

Ämbetsverket, som inrättas för justitieförvaltningens specialmyndigheter vid ingången av 2025, kommer att bestå av Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), konkursombudsmannens byrå, konsumenttvistenämnden, barnombudsmannens byrå, rättegångsbiträdesnämnden, Olycksutredningscentralen, jämställdhetsombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannen, dataombudsmannens byrå, äldreombudsmannen samt diskrimineringsombudsmannens byrå. Enheten för administrativa tjänster vid det nya ämbetsverket erbjuder myndigheterna stödtjänster och sköter centraliserat bland annat uppgifter inom ekonomi- och personalförvaltningen samt dataadministrationen. Specialmyndigheternas självständiga ställning och nuvarande verksamhetsställen kvarstår.

Mer information: 
Tapio Laamanen, förvaltningsdirektör, justitieministeriet, tfn 0295 150 290, [email protected]

Tillbaka till toppen