Hoppa till innehåll
Media

Tiina Astola har utnämnts till generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2015 16.33
Pressmeddelande
Europeiska kommissionen har i dag den 15 december utnämnt justitieministeriets kanslichef Tiina Astola till generaldirektör för generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor. Generaldirektoratet svarar för frågor som gäller civilrätt, straffrätt, jämställdhet, konsumentfrågor samt grundläggande rättigheter och unionsmedborgarskap.

Kommissionen ledigförklarade tjänsten i juli. Tjänsten som generaldirektör är den högsta tjänstemannatjänsten vid kommissionen.

Vicehäradshövding Tiina Astola har varit justitieministeriets kanslichef sedan år 2007. Före det har hon arbetat som direktör för enheten för privaträtt och som direktör för Europarättsenheten vid justitieministeriets lagberedningsavdelning samt som justitieministeriets utvecklingschef. Därtill har hon arbetat som lagstiftningsråd vid både justitieministeriet och finansministeriet. Före sin karriär vid ministerierna arbetade Astola inom den privata sektorn.

Tiina Astola tillträder tjänsten i början av februari.

Jari Lindström
Tillbaka till toppen