Hoppa till innehåll
Media

Kommission föreslår: Valområde och röstspärrar införs vid riksdagsval

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2008 7.00
Pressmeddelande -

Den kommission som utrett en reform av valsystemet för riksdagsval föreslår att hela landet ska bilda ett enda valområde när valresultatet räknas ut. Dessutom föreslås att det införs en riksomfattande röstspärr på 3,5 % samt en valkretsvis röstspärr på 12 %.

- Utgående från kommissionens förslag bereder justitieministeriet en regeringsproposition som avsikten är att avlåta till riksdagen i höst. Ytterligare diskussioner kommer att föras med regeringspartierna innan propositionen föreläggs regeringen för behandling, sade justitieministeriet Tuija Brax när hon tog emot kommissionens betänkande.

Syftet med reformen av valsystemet är att grundlagens krav på allmän och lika rösträtt i val ska uppfyllas.

Enligt kommissionens föreslag kan den politiska proportionaliteten förverkligas på bästa sätt om hela landet bildar ett enda valområde när resultatet räknas ut. Då räknas de röster som ett parti fått i samtliga valkretsar ihop och partiets mandattal bestäms enligt det antal röster som partiet fått i hela landet.

Införandet av röstspärrar innebär att endast ett sådant parti kan få riksdagsmandat som får minst 3,5 % av hela landets röster eller minst 12 % av rösterna i åtminstone en valkrets. Om ett parti klarar den riksomfattande röstspärren tillämpas inte den valkretsvisa spärren på partiet.

Ett parti som inte passerar den riksomfattande röstspärren men som däremot klarar den valkretsvisa röstspärren i någon valkrets får en andel av den valkretsens mandat som motsvarar partiets understöd.

Syftet med den föreslagna riksomfattande röstspärren är att förhindra att det politiska fältet splittras alltför mycket. Den valkretsvisa röstspärren säkerställer att regionalt framgångsrika partier inte hindras från att få riksdagsmandat.

Från varje valkrets väljs fortfarande det antal ledamöter som invånarantalet utvisar. Kandidaterna ställs också upp valkretsvis på nuvarande sätt och väljarna röstar endast på den egna valkretsens kandidater. Genom att behålla dessa principer som följs även för närvarande tryggas riksdagens regionala representativitet.

Valförbunden slopas och partistödet reformeras

Dessutom föreslår kommissionen att möjligheten till valförbund mellan partierna slopas. Olika valkretsars obundna valmansföreningar och gemensamma listor ska dock kunna gå samman till en riksomfattande gemensam lista.

Partistödet reformeras så att också ett parti som inte passerar någondera röstspärren men som får minst 2 % av alla röster i hela landet har rätt till stöd. De föreslagna reformerna kunde träda i kraft inför riksdagsvalet 2015.

Till kommissionens betänkande hänför sig tre avvikande åsikter, av vilka en gäller reformsättet i sig samt två röstspärrarna.

Valdagen flyttas

Kommissionen föreslås att riksdagsvalet och presidentvalet senareläggs jämfört med nuläget. Riksdagsvalet flyttas från mars till den tredje söndagen i april. Om påskdagen eller söndagen efter påskdagen emellertid infaller på söndagen i fråga, ordnas riksdagsval söndagen före påskdagen.

Den första valdagen vid presidentval skulle enligt förslaget vara den fjärde söndagen i januari, alltså en vecka senare än för närvarande. Då skulle valkampanjen kulminera efter jul och nyår.

Ändringarna av valdagarna kunde träda i kraft inför riksdagsvalet 2011 och presidentvalet 2012.

Ytterligare upplysningar:
kommissionens ordförande, juris licentiat Lauri Tarasti
tfn 050 568 7300

vice ordförande, valdirektör Arto Jääskeläinen
tfn (09) 1606 7572

konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen
tfn (09) 1606 7620

Tuija Brax
Tillbaka till toppen