Hoppa till innehåll
Media

Två tillställningar om korruptionsbekämpning ordnas i december – kom med och diskutera

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2022 13.39
Nyhet

Den 8 december ordnar justitieministeriet en temaeftermiddag om civilsamhällets och mediernas roll i korruptionsbekämpning. En utredning som handlar om korruptionsbekämpning inom kommunsektorn kommer att presenteras vid ett publiceringstillfälle i Helsingfors den 13 december.

Temaeftermiddag om civilsamhällets och mediernas roll i korruptionsbekämpning

Kom med och diskutera civilsamhällets och mediernas roll i korruptionsbekämpningen i Finland. Hurdant korruptionsförebyggande arbete gör civilsamhällesorganisationerna i Finland och EU? Hur förverkligas öppenheten och transparensen i fråga om de ekonomiska uppgifterna? Hur går medierna till väga för att undersöka korruptionsfall?

Justitieministeriet ordnar ett webbinarium som en del av den internationella dagen mot korruption. I seminariet deltar styrelseordförande Ilkka Penttinen från Transparency International Suomi ry, skattesakkunniga Saara Hietanen från Finnwatch och redaktör Jarno Liski från Iltalehti.

Temaeftermiddagen ordnas den 8 december kl. 13–15.30 på Teams. Anmälningar senast 5.12 kl. 16: https://link.webropol.com/s/teemailtapaiva 

En utredning om korruptionsbekämpning inom kommunsektorn publiceras

Justitieministeriet publicerar utredningen Korruptionsbekämpning inom kommunalförvaltningen – mot god förvaltning den 13 december. Utredningen belyser begreppet korruption, riskområden och olika korruptionsformer samt regleringen som gäller bekämpning av korruption.

I utredningen presenteras en övergripande modell för bekämpning av korruption som grundar sig på rättsstatsprincipen samt på rättsprinciper för god förvaltning och god förvaltningssed. Modellen beskriver åtgärder som man i kommunernas förvaltning och verksamhet kan vidta för att förebygga, identifiera och effektivt bekämpa korruption och kulturen av att inte ingripa.

Det centrala innehållet i utredningen presenteras vid ett publiceringstillfälle i Helsingfors den 13 december kl. 13–15.45. I paneldiskussionen behandlas god förvaltning och korruptionsbekämpning i kommunerna ur kommunledningens, den interna revisionens, civilsamhällets och forskningens synvinkel. I paneldiskussionen deltar kommundirektör Rinna Ikola-Norrbacka, revisionschef Heini Ruski, Pentti Mäkinen som är medlem i Transparency International Finlands styrelse samt professor emeritus Pekka Viljanen och professor Jari Stenvall.

Du kan delta i seminariet på plats (Banksalen, Alexandersgatan 7) eller via Teams. Anmälningar senast 5.12. kl 16: https://link.webropol.com/s/julkaisuseminaari 

Ytterligare information: Venla Mäntysalo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 198, [email protected]

Tillbaka till toppen