Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår: Fyra års försök med internetröstning vid kommunala folkomröstningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2015 10.10
Pressmeddelande

Arbetsgruppen för internetröstning föreslår till ministerarbestgruppen för förvaltnings och regionutveckling att internetröstning testas vid förhandsröstning i rådgivande kommunala folkomröstningar. Försöket ska genomföras i samband med kommunala folkomröstningar under en period på fyra år, uppskattningsvis under 2016-2020.
 

Arbetsgruppen föreslår att försöket genomförs med ett system för internetröstning som anskaffas för detta ändamål och som ansluts till justitieministeriets elektroniska demokratitjänster. Systemet ska införas stegvis och så öppet som möjligt. De totala kostnaderna för ett system som utvecklas för försöket bedöms uppgå till cirka 2,4 miljoner euro. Ett försök med internetröstning kräver också ändringar i lagstiftningen.

Det viktigaste för att internetröstning kan lyckas är medborgarnas förtroende för systemet. Försöket med internetröstning vid kommunala folkomröstningar syftar till att sprida kännedom om röstningssättet bland medborgarna och öka förtroendet för det.

Under försöket är det motiverat att kommunen i varje enskilt fall beslutar om internetröstning ska användas vid förhandsröstningen i en kommunal folkomröstning och om det nuvarande systemet med brevröstning ska användas vid sidan om internetröstning. Vid internetröstning ska väljare kunna förhandsrösta flera gånger, så att den sist avgivna internetrösten blir i kraft och ersätter de tidigare rösterna. Om väljaren dock röstar på röstningsstället, ersätter denna röst både brevrösten och internetrösten.

Arbetsgruppen föreslår att internetröstningssystemet som utvecklas för rådgivande kommunala folkomröstningar ska kunna användas av kommunerna utan särskild ersättning. Detta ska öka kommunala folkomröstningarnas kostnadseffektivitet, vilket kan öka antalet folkomröstningar och således också medborgarnas delaktighet i det demokratiska beslutsfattandet.

Under de senaste två årtiondena har kommunala folkomröstningar ordnats totalt 60 gånger. Majoriteten av dem har gällt kommunsammanslagningar.

Internetröstning vid allmänna val ska utredas separat

Arbetsgruppens förslag gäller inte allmänna val, dvs. kommunalval, Europaparlamentsval, riksdagsval och presidentval eller statliga rådgivande folkomröstningar. Arbetsgruppen anser det inte ändamålsenligt att i detta skede utreda möjligheten att införa internetröstning vid allmänna val. Ett eventuellt beslut att utveckla ett internetröstningssystem för allmänna val och införa internetröstning vid val och statliga folkomröstningar ska fattas separat i ett senare skede.

Enligt förutredningen som arbetsgruppen lät genomföra kan rådgivande kommunala folkomröstningar genomföras med ett tekniskt sett relativt enkelt internetröstningssystem. Vid allmänna val behövs däremot ett separat system som uppfyller högre säkerhetskrav och utvecklingskostnaderna för ett sådant system är många gånger högre.

Estland ensam i sitt slag med internetröstning

Estland är den enda staten i världen som har infört internetröstning och där alla röstberättigade sedan 2005 har kunnat rösta via internet vid allmänna val. Flera stater runtom i världen har ordnat försök med internetröstning. På världsnivå är internetröstning dock ett sällsynt system som inte heller ser ut att bli vanligare inom en nära framtid.

Av Finlands grannländer har Norge avslutat sitt försök med internetröstning. Sverige överväger att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda införandet av internetröstning.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, utskottsrådet Kirsi Pimiä, tfn 09 432 2108, e-post: fö[email protected],
arbetsgruppens vice ordförande, specialsakkunnig Olli-Pekka Rissanen, tfn 02955 30364, e-post: fö[email protected],
arbetsgruppens sekreterare, överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127, e-post: fö[email protected]

 
Tillbaka till toppen