Hoppa till innehåll
Media

Undersökning: I Finland sker lobbning i synnerhet bland ministrar och ministeriernas centrala tjänstemän

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2021 12.59
Pressmeddelande

På statlig nivå i Finland rör lobbningen beslutsprocessens alla faser och aktörer. De som främst blir lobbade är ministrar och ministeriernas centrala tjänstemän. Även ministrarnas medarbetare är viktiga eftersom de är länkar som leder till ministrarna. Resultaten framgår av ett forskningsprojekt som justitieministeriet finansierat. Projektet utredde hur lobbning som riktas mot beslutsprocessen på statlig nivå i Finland fungerar.

Enligt undersökningen är näringslivets organisationer och institutionella organisationer de centralaste lobbyisterna i Finland. Fackförbunden är däremot av mindre betydelse.

Lobbning sker via både officiella och informella påverkanskanaler. Undersökningen visar dock att informellt påverkansarbete spelar en viktig roll i lobbyverksamheten, särskilt när det gäller att få information och skapa förtroliga relationer med beslutsfattarna. Informellt påverkansarbete är också den del av lobbyverksamheten som oftast förblir osynlig och utanför handlingsoffentligheten.

I ljuset av forskningen framstår lobbning framför allt som professionell och systematisk verksamhet. Lobbyisterna har målet att genom långsiktiga relationer bygga upp förtroende hos beslutsfattare. Oftast bygger man upp relationer och gör påverkansarbetet själv, medan konsultdriven lobbning som fått synlighet även i medierna är obetydlig.

Undersökningen gjordes inom ett av justitieministeriet finansierat forskningsprojekt som ingår i arbetet med att inrätta ett öppenhetsregister vid justitieministeriet (lobbningsregister).

Undersökningsresultat: På väg mot en öppnare lobbyverksamhet: Lobbyverksamheten på statlig nivå i Finland i nuläget

Öppenhetsregister - Justitieministeriet

Ytterligare information:
Mika Skippari, ansvarig ledare för forskningsprojektet, Jyväskylä universitet, mika.skippari(at)jyu.fi, tfn 040 667 4544
Aino Hirvola, Aalto-universitetet, aino.hirvola(at)aalto.fi
Salla Mikkonen, Tammerfors universitet, salla.mikkonen(at)tuni.fi
Paul Tiensuu, Helsingfors universitet, paul.tiensuu(at)helsinki.fi

Projektet för öppenhetsregister: Sami Demirbas, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 233, [email protected]

Tillbaka till toppen