Hoppa till innehåll
Media

Uppföljningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna stärks med hjälp av indikatorer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2021 11.56
Pressmeddelande

Statsrådet fastställde igår i ett principbeslut innehållet i den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter. Som en del av handlingsplanen har man nu utvecklat indikatorer för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Med hjälp av indikatorerna kan man i fortsättningen ta fram systematisk information om hur rättigheterna tillgodoses i människornas vardag.

Genom den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter utvecklas uppföljningen av hur rättigheterna tillgodoses i Finland och stärks det kunskapsbaserade beslutsfattandet i frågor som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

- Det är viktigt att vi regelbundet får information om hur de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses i människornas vardag för att vi effektivt ska kunna ingripa i eventuella problem, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Uppföljningen förbättras förutom med indikatorerna också genom att man främjar forskning och datainsamling, effektiviserar uppföljningen av de internationella konventionskontrollorganens rekommendationer och genomförandet av dem samt förbättrar bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i lagberedningen.

Indikatorerna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna beskriver hur rättigheterna tillgodoses i vardagen

Den genomgående principen i indikatormodellen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna är likabehandling. Uppföljningsobjekten och indikatorerna för dem har grupperats i följande nio livsområden: 

  • personlig frihet och integritet samt rätten till liv
  • rättssäkerhet och god förvaltning
  • privatliv och familjeliv
  • yttrandefrihet och rätt att framföra åsikter samt religionsfrihet och rätt att ge uttryck för sin övertygelse
  • språk och kultur
  • delaktighet och möjlighet att påverka
  • försörjning samt arbete under anständiga villkor
  • kultur och utbildning
  • hälsa, välbefinnande och miljön

Indikatorerna har utarbetats i en öppen och interaktiv beredningsprocess. De slutliga valen baserar sig bland annat på rekommendationer från de internationella tillsynsorganen, laglighetsövervakarnas iakttagelser, grundlagsutskottets ställningstaganden samt på de frågor som lyfts fram vid höranden och i expertarbetsgruppens diskussioner.

Uppföljningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland ska utvecklas 

Riksdagens grundlagsutskott och de nationella tillsynsorganen har betonat behovet att utveckla den nationella uppföljningen av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt insamlingen av uppgifter om dem. Detsamma framgår av de tidigare handlingsprogrammen och de oberoende utvärderingarna av dem. Grundlagsutskottet har dessutom ansett det vara nödvändigt att utarbeta en handlingsplan för varje regeringsperiod.

Att föra en politik som baserar sig på fakta är ett av de löften som statsminister Sanna Marins regering har förbundit sig till för att reformera politiken.

Bekanta dig med handlingsplanen.

Ytterligare information: 
Anna Saarela, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 106, [email protected]

Tillbaka till toppen