Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utlysning: kompletterande statsunderstöd för brottsförebyggande

Justitieministeriet
21.9.2020 12.32
Nyhet

Justitieministeriet delar ut understöd till organisationer som arbetar för att förebygga brottslighet.

Fler understöd kan nu sökas för utveckling av rehabiliteringsprogram för sexual- och våldsbrottslingar. Under denna ansökningsomgång betonas förebyggandet av våld som minoriteter utövar samt utvecklingen av webbaserade rehabilitering.

Dessutom beviljas understöd till kommunerna för försök med en verksamhetsmodell riktad till unga som uppvisar symtom genom att begå brott. Syftet är att minska barns och ungas upprepade brott och att stödja dem mot ett liv utan brottslighet och berusningsmedel.

Ansökningstiden börjar den 21 september och löper ut den 20 oktober 2020. För understödet beviljas 2021–2022 cirka en miljon euro per år, om riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Mer information och ansökningsanvisningar:
Rehabiliteringsprogram för vålds- och sexualbrottslingar
Pilotförsök med unga som uppvisar symtom genom att begå brott
 

Tillbaka till toppen