Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Det nya fängelset i Vaala ska placeras i kommunens centrum

Justitieministeriet
19.12.2018 10.54 | Publicerad på svenska 19.12.2018 kl. 11.25
Pressmeddelande

Enligt de riktlinjer som justitieministeriet i dag gett till Brottspåföljdsmyndigheten ska det nya fängelset i Vaala i första hand placeras på en tomt som ligger nära kommunens centrum. Detta motiveras med Brottspåföljdsmyndighetens strategiska och operativa mål. Även Vaala kommun förordade valet av denna tomt.

Enligt Vaala kommun är denna tomt det bästa stället att placera det nya fängelset med tanke på kommunens livskraft, infrastruktur, tillgången på arbetskraft och logistiken. Det valda stället är också i linje med lokalstrategin för justitieministeriets förvaltningsområde.  Tomten som valts för fängelset är nära kommunens centrum, i korsningen mellan Järvikyläntie och Vaarakaarrontie. Tomten ägs av Forststyrelsen.

- Det är viktigt att beakta kommunens åsikt om det lämpligaste stället för det nya fängelset. Det är fråga om en långvarig byggnadsinvestering där man måste beakta framtidsutsikterna för områdets utveckling och de långsiktiga målen för fångvården. Därför har vi tagit i beaktande vilket ställe som kommunen enligt sin egen markanvändningsplanering anser vara det lämpligaste, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Brottspåföljdsmyndigheten beredde behovsutredningen för det nya fängelset i samarbete med Senatfastigheter. På basis av behovsutredningen hörde justitieministeriet Vaala kommun. Justitieministeriet uppmanar Brottspåföljdsmyndigheten, Senatfastigheterna, Forststyrelsen och Vaala kommun att inleda de åtgärder som krävs för upphandling och planläggning av tomten.

Regeringen beslutade i planen för de offentliga finanserna 2019–2022 att fängelsenätverket i Norra Finland utvecklas så att det byggs nya fängelser i Uleåborg och Vaala. I Brottspåföljdsmyndighetens anslagsramar reserverades 6,6 miljoner euro från och med 2022 för detta.

Ytterligare upplysningar: Arto Kujala, avdelningschef, tfn 02951 50408, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen