Hoppa till innehåll
Media

Småföretagare ska ges möjlighet till skuldsanering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2013 9.14
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att privata näringsidkare och yrkesutövare ska ges bättre möjligheter till skuldsanering. En företagare kan beviljas skuldsanering för sina privata skulder och skulder som hänför sig till näringsverksamheten, om näringsverksamheten är förhållandevis småskalig och främst baserar sig på företagarens egen arbetsinsats.

För närvarande kan skuldsanering inte beviljas för skulder som hänför sig till näringsverksamhet. Företagaren måste antingen lägga ner sin näringsverksamhet för att kunna ansöka om skuldsanering eller ansöka om företagssanering. För småföretagare är företagssanering dock ofta ett för tungt och dyrt alternativ.

En förutsättning för skuldsanering ska vara att företagaren kan betala åtminstone en del av sina skulder och att näringsverksamheten är tillräckligt lönsam. Företag i bolagsform ska inte heller i fortsättningen ha möjlighet till skuldsanering.

- Arbetsgruppens förslag innebär att ärliga småföretagare med livskraftig näringsverksamhet får en ny chans, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Reformen ska förbättra skyddet för företagarens ägarbostad. Till skillnad från företagssanering kan företagaren i skuldsanering under vissa förutsättningar behålla sin ägarbostad.

Arbetsgruppen föreslår att en gäldenär som får behålla sin ägarbostad i fortsättningen ska betala en större andel av sina skulder än för närvarande. I fråga om andra skulder än säkerhetsskulder ska det belopp som inflyter under betalningsprogrammet uppgå till samma belopp som under ett femårigt program, trots att betalningsprogrammet skulle vara i kraft i tre år. Med tanke på borgenärerna skulle detta betyda att det återgås till ett mer rättvist beräkningssätt.

Arbetslösa ungdomar ska få skuldsanering snabbare

Arbetsgruppen anser att arbetslösa ska beviljas skuldsanering snabbare. Skuldsanering ska enligt förslaget kunna beviljas efter 1,5 års arbetslöshet. För närvarande kan skuldsanering beviljas först när gäldenären har varit arbetslös i två 2 år.

Den som är under 25 år ska kunna beviljas skuldsanering redan efter 9 månaders arbetslöshet. Ungdomars överskuldsättning har ökat under de senaste åren och allra mest bland ungdomar som är under 25 år. Till exempel problem i anslutning till återbetalning av snabblån förekommer i synnerhet bland ungdomar.

- Överskuldsättning kan också leda till många andra problem i en ungdoms liv. Den föreslagna reformen kan ge ungdomen möjlighet till en ny början och förebygga utslagning, påpekar minister Henriksson.

Enligt den gällande lagen kan till exempel uppenbart lättsinnig skuldsättning utgöra ett hinder för skuldsanering. Det föreslås att detta ålderdomliga uttryck ersätts med uttrycket "likgiltig och oansvarig skuldsättning". Enligt arbetsgruppen ska man vid bedömningen av skuldsättningens klandervärdhet även beakta bl.a. gäldenärens ålder och hur kreditgivaren har handlat. Kreditgivarna förutsätts handla ansvarsfullt och bedöma konsumentens betalningsförmåga innan kredit beviljas.

Gäldenären ska få behålla en större andel av sina tilläggsinkomster

Arbetsgruppen föreslår att gäldenärer uppmuntras till att skaffa tilläggsinkomster genom att låta gäldenären behålla en större andel av de tilläggsinkomster som han eller hon får under skuldsaneringen. Gäldenären ska ha rätt till fler fria månader då betalningsprogrammet är i kraft en längre tid än tre år.

Skuldsaneringsförfarandet ska enligt förslaget förenklas bl.a. så att skuldens belopp i betalningsprogrammet ska fastställas enligt en bestämd saldodag som anges i ansökan om skuldsanering. Delgivningar till gäldenären, borgenärerna och andra instanser ska kunna framställas per e-post, då de för närvarande måste framställas per post. Denna ändring skulle medföra betydande inbesparingar.

År 2012 inkom det nästan 3 800 ansökningar om skuldsanering till tingsrätterna. Enligt arbetsgruppens uppskattning skulle antalet småföretagares ansökningar om skuldsanering uppgå till ca 300 per år. Därtill uppskattas antalet ungdomars ansökningar om skuldsanering öka med ca 250 ansökan per år.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Mari Aalto, tfn 02951 50502
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen