Hoppa till innehåll
Media

Arvodena som betalas till utredare i skuldsaneringsärenden höjs i början av 2016

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2015 15.15
Nyhet

Arvodena som betalas till en utredare som tingsrätten förordnat i en privatpersons skuldsaneringsärende höjs med 26 procent fr.o.m. ingången av år 2016.

Justitieministeriets förordning om arvode och kostnadsersättning till utredare i skuldsaneringsärenden utfärdades år 2001. Sedan dess har arvodena inte justerats till att motsvara förändringarna i prisnivån och penningvärdet.

Nu ändras förordningen så att till exempel arvodet som betalas till utredaren då borgenärerna är färre än 5 höjs från 380 euro till 478,80 euro. Arvodet är 844,20 euro (tidigare 670 euro), då borgenärerna är minst 15, då det i betalningsprogrammet har föreslagits att gäldenären ska få behålla sin ägarbostad, då skulder som hänför sig till gäldenärens näringsverksamhet saneras eller då ärendet av någon annan anledning är särskilt svårt.

År 2014 uppgick det totala beloppet av arvoden och kostnadsersättningar som betalats till utredare av statens medel till cirka 2,2 miljoner euro.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210, e-post: [email protected] 

Tillbaka till toppen