Hoppa till innehåll
Media

Det ska bli lättare för föreningar att avsluta sin verksamhet, fatta beslut och göra registeranmälningar - Passiva föreningar ska avföras ur registret

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2016 13.37
Pressmeddelande

I föreningslagen föreslås bestämmelser om möjligheten att avföra passiva föreningar ur föreningsregistret på Patent- och registerstyrelsens initiativ. Ändringar föreslås också i bestämmelserna om upplösning av en förening, ogiltigheten av beslut och föreningars registeranmälningar. En proposition som gäller detta överlämnades till riksdagen i dag den 31 mars.

Syftet med ändringarna är att minska kostnaderna för att avsluta en förenings verksamhet, klargöra ansvaret för likvidatorn och den som fått medel från en förening som avförts ur registret samt göra det lättare att hålla föreningsregistret uppdaterat. Det ska också bli lättare att göra registeranmälningar på elektronisk väg och delta i föreningars beslutsfattande på distans.

Föreningarna ska också efter reformen kunna fortsätta sin verksamhet på samma sätt som tidigare, men de föreslagna lagändringarna erbjuder nya möjligheter och alternativ för beslutsfattandet och verksamheten.

Målet är att bestämmelserna ska träda i kraft under sommaren och att avregistreringen av passiva föreningar genomförs före slutet av året. Föreningarna kommer att informeras om avregistreringsförfarandet. Med passiva föreningar avses enligt förslaget föreningar som inte har gjort någon anmälan till föreningsregistret efter år 1995. Om en verksam förening avförs ur registret, kan den enligt förslaget återinföras i föreningsregistret genom att föreningen gör en fritt formulerad anmälan om att verksamheten fortgår.

Propositionen hänför sig till regeringens strategiska mål som gäller smidigare lagstiftning.

Ytterligare upplysningar:
forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558, e-post: fö[email protected]

 
Tillbaka till toppen