Hoppa till innehåll
Media

Minimikapitalkravet för privata aktiebolag slopas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2019 13.41
Pressmeddelande

I juli blir det enklare att etablera nya företag då minimikapitalkravet på 2500 euro slopas för privata aktiebolag. Ändringen av aktiebolagslagen ska stadfästas vid presidentföredragningen fredagen den 8 februari 2019.

Syftet med förslaget är att underlätta yrkesutövning och annan mikroföretagsverksamhet och småföretagsverksamhet utan personligt ansvar genom att sänka tröskeln för att bilda ett företag i aktiebolagsform. Ändringen underlättar också bolagens digitala rapportering och automatiseringen av registreringen.

I reformen slopas kravet på minimikapital också i fråga om bostadsaktiebolag. Dessutom slopas fonderingsskyldigheten för andelslag.

Slopandet av aktiekapitalkravet gäller i praktiken cirka 85 % av de nystartade aktiebolagen och en del av dem som överväger att starta ett företag och vars andra alternativ är verksamhet under firma. Även en stor del av de existerande privata aktiebolagen kan i fortsättningen minska sitt aktiekapital.

Ytterligare information:

Antti T. Leinonen, avdelningschef, överdirektör, tfn 029 515 0264, [email protected]

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0074, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen