Europarådets utvärderingsrapport blir färdig våren 2013

Justitieministeriet 26.9.2012 8.00
Pressmeddelande -

Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) genomförde en utvärdering i Finland i juni 2012 för att utreda korruptionen bland åklagare, domare och riksdagsledamöter samt metoder för att förhindra korruptionen. Till skillnad från den tidigare tidtabellen blir GRECOs utvärderingsrapport färdig i början av år 2013. I rapporten kan GRECO ge Finland olika åtgärdsrekommendationer.

Rapporten behandlas vid GRECOs plenarmöte i mars. Därefter ska Finland inom 18 månader lämna sin rapport om åtgärderna.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Helinä Lehtinen, tfn 02951 50432
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson