Nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter tillgänglig som webbpublikation

Justitieministeriet 11.5.2012 12.22
Pressmeddelande -

Den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter som antogs av regeringen i mars finns nu tillgänglig som webbpublikation på svenska, finska och engelska.

I handlingsplanen har samlats olika projekt med vilka regeringen under åren 2012 och 2013 strävar efter att främja tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Handlingsplanen syftar till att skapa förfaranden för att systematiskt följa upp situationen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland och med hjälp av vilka man effektivt och konsekvent kan ingripa i problem som upptäcks.

Publikationen säljs av Edita Prima Ab (kundservice växel 020 450 011, [email protected]) och priset på den är 15 euro.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, JM, tfn 09 1606 7953

Anna-Maja Henriksson regeringen