FI SV

Brottspåföljdsmyndighetens utredning om fängelseplatser i norra Finland är klar

Justitieministeriet 8.2.2018 13.46
Nyhet
Brottspåföljdsmyndighetens utredning om fängelseplatser i norra Finland är klar

Justitieministeriet har i dag tagit emot Brottspåföljdsmyndighetens utredning om organiseringen av fängelseplatser i norra Finland.

För närvarande finns det fyra fängelser där. Behovet av fängelseplatser i norra Finland är omkring 300, varav ca 200 behövs i slutna anstalter och ca 100 i öppna anstalter. Brottspåföljdsmyndigheten har enligt sitt uppdrag utrett två olika alternativ: nybyggnad av fängelserna i Pelso och Uleåborg som separata anstalter eller sammanslagning av fängelserna i Pelso och Uleåborg till Norra Finlands fängelse.

Justitieministeriet ska sätta sig in i Brottspåföljdsmyndighetens utredning. Beslut i ärendet fattas under våren.

Brottspåföljdsmyndighetens pressmeddelande

Ytterligare upplysningar: överdirektör Arto Kujala, tfn 02951 50408