Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Meri: Det har inte fattats beslut om fängelsenedläggning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2023 14.32
Pressmeddelande

– Det har inte fattats något beslut vid justitieministeriet om fängelsenedläggning. Antalet fångar ökar och de nuvarande slutna fängelserna är fullbelagda, så det finns ett tydligt behov av nya fängelser i framtiden, säger justitieminister Meri om nyhetsrapporteringen om fängelsenedläggning.

– I regeringsprogrammet står att "Regeringen inleder en reform av fängelsenätverket för att verkställigheten av straff ska vara säker och kostnadseffektiv. Man ser till att nätverket av fängelser är tillräckligt omfattande, att enheterna är så ändamålsenliga som möjligt med tanke på placering, övervakning och tillgång till personal och att antalet fängelseplatser och säkerhetsavdelningar motsvarar behovet.", berättar justitieminister Leena Meri.

För ett år sen gjorde Brottspåföljdsmyndigheten en analys av fängelsenätverket och i analysen dryftades olika alternativ för hur fängelsenätverket kan se ut i framtiden. Det viktigaste enligt analysen är att fängelserna finns där klienterna, personalen, tjänsterna och intressegrupperna är.

Brottspåföljdsmyndigheten har föreslagit nya fängelser i Rovaniemi och Åbo samt ett nytt sjukhus för fångar till Vanda. Byggbeslut har redan fattats i fråga om fängelserna i Uleåborg och Vaala samt om utvidgningen av Vanda fängelse. Verksamhetsmiljön förändras ständigt och den övergripande situationen utvärderas ständigt.

Mer information:
Teija Makkonen, statssekreterare, tfn. 029 515 0251, [email protected]

Tillbaka till toppen