Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

De riksomfattande tjänsterna för barns och ungas deltagande på nätet förnyas

15.8.2022 9.45
JM SHM UKM
Pilotanvändningen av den nya webbtjänsten E-panelen, som särskilt riktar sig till ungdomar, fortsätter som en del av reformen av justitieministeriets demokratitjänster. Samtidigt slopas tjänsten Ungasidéer.fi, vars funktion upphör idag.

Utkastet till lag om sekretessgrunderna för förundersökningsmyndigheternas och åklagarnas handlingar på remiss

12.8.2022 15.29
JM
Justitieministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som syftar till att förtydliga förhållandet mellan de sekretessgrunder som gäller skydd för privatlivet i brottmål. Målet är också att öka allmänhetens och mediernas möjligheter att få information om brottmål och om myndighetsbeslut som fattas i samband med dem.

Justitieministeriets förslag till statsbudgeten för 2023

5.8.2022 10.38
JM
För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 1,09 miljarder euro för 2023. Detta är cirka 51 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022, eller cirka 42 miljoner euro mer om man bortser från valutgifterna. Ökningen beror bland annat på satsningar för att trygga rättsvården och på lönejusteringar i enlighet med tjänstekollektivavtalet.

Justitieminister Henriksson: Utvecklandet av rättsstaten måste fortsätta även i Finland

14.7.2022 16.47
JM
I Finland iakttas rättsstatsprincipen väl, men arbetet mot korruption och stödet till domstolarnas arbete måste fortsätta. Detta framgår av Europeiska kommissionens rapport om rättsstatsprincipen 2022, som granskar hur rättsstatsprincipen har iakttagits i EU.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen