Hoppa till innehåll
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
eu2019.fi

eu2019.fi

Finlands EU-ordförandeskap börjar den 1 juli och slutar den 31 december 2019.

eu2019.fi

 

Rättsfrågor under Finlands EU-ordförandeskap

Ministeriet för rättsstat och demokrati

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet