Parlamentarisk delegation för utveckling av allmännyttiga samfunds finansiering och verksamhet

OM038:00/2023 Organ

Neuvottelukunnan asettaminen perustuu Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalli –hankkeen parlamentaarisen seurantaryhmän 8.2.2022 julkistamaan yhteisymmärrysmuistioon.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM038:00/2023

Ärendenummer VN/8364/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 24.2.2023 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 13.2.2023

Typ av organ Delegation

Sammandrag

Neuvottelukunnan asettaminen perustuu Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalli –hankkeen parlamentaarisen seurantaryhmän 8.2.2022 julkistamaan yhteisymmärrysmuistioon.

Mer om ämnet