Hoppa till innehåll
Media

Parlamentarisk delegation: De allmännyttiga samfundens finansieringsnivå ska tryggas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2023 10.08
Pressmeddelande

Den parlamentariska delegationen för utveckling av allmännyttiga samfunds finansiering och verksamhet vädjar i sitt ställningstagande till statsrådet och riksdagen om att den finansieringsnivå för understöd till allmännyttiga samfund, som alla riksdagsgrupper tidigare kommit överens, om ska garanteras i statsbudgeten för 2024 och under de följande åren.

Statsrådet tillsatte 2021 ett projekt med uppgift att utarbeta ett förslag till hur de verksamheter som finansieras med avkastningen av penningspel ska finansieras från ingången av 2024 när sammanslutningarna inte längre får avkastning från Veikkaus Ab. På basis av riktlinjerna för projektet tillsatte statsrådet en parlamentarisk delegation med uppgift att bland annat följa upp den årliga finansieringen till allmännyttiga samfund, såsom civilsamhällesorganisationer, och utvecklingen av deras verksamhet. 

Den parlamentariska delegationen konstaterar i sitt ställningstagande att budgetförslaget för 2024 och planen för de offentliga finanserna 2024–2027 visar att man på grund av den exceptionella ekonomiska situationen klart avviker från den finansieringsnivå som man kommit överens om parlamentariskt. Ställningstagandet baserar sig på de förhandsuppgifter som fåtts i ärendet.

Den parlamentariska delegationen hänvisar i sitt ställningstagande till det ställningstagande som delegationen för medborgarsamhällspolitik publicerade i september 2023. I ställningstagandet betonades att den finansieringsnivå som det beslutats om parlamentariskt ska behållas fram till 2026 och att organisationernas offentliga finansiering även i fortsättningen ska vara förutsägbar och långsiktig.

Ytterligare information: 
Johannes Koskinen, riksdagsledamot, ordförande för den parlamentariska delegationen, tfn 09 432 3128, johannes.koskinen(at)eduskunta.fi
Niklas Wilhelmsson, kontaktperson för projektet, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 0295 150 348, niklas.wilhelmsson(at)gov.fi 

Tillbaka till toppen