Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Behov att utveckla Ålands självstyrelse ska utredas

Justitieministeriet 15.3.2012 11.50
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp med uppgift att kartlägga hur Ålands självstyrelse fungerar och utreda vilka behov det kan finnas att utveckla Ålands självstyrelse. Arbetet utförs med tanke på ett beredningsorgan som senare tillsätts.

Arbetsgruppen ska bedöma de frågor och förslag som en parlamentarisk kommitté, tillsatt av Ålands landskapsregering, har lagt fram för att reformera självstyrelsesystemet och självstyrelselagen. Kommittén föreslog i sitt betänkande år 2010 att självstyrelselagen för Åland ska reformeras så att självstyrelsen utvidgas på lagstiftningens, den offentliga ekonomins och förvaltningens område.

Arbetsgruppen ska utarbeta en rapport om sitt arbete före utgången av år 2012.

Arbetsgruppens ordförande är ambassadör Alec Aalto. Vice ordförande är direktör Teija Tiilikainen. Medlemmar är riksdagsledamot Kimmo Sasi, Samlingspartiet, riksdagsledamot Maria Tolppanen, Sannfinländarna, riksdagsledamot Johannes Koskinen, Finlands Socialdemokratiska parti, riksdagsledamot Markus Lohi, Finlands Center, riksdagsledamot Annika Lapintie, Vänsterförbundet, riksdagsledamot Tuija Brax, De Gröna, riksdagsledamot Astrid Thors, Svenska folkpartiet och rikdagsledamot Peter Östman, Kristdemokraterna.

Sakkunniga är konsultativa tjänstemannen Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsrådet Sten Palmgren, utvecklingschef Markku Suksi, budgetrådet Petri Syrjänen och professor Outi Suviranta.

Ytterligare upplysningar:lagstiftningsrådet Sten Palmgren, tfn 09 1606 7745 och konsultativa tjänstemannen Janina Groop-Bondestam, tfn 09 1606 7686, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson