Hoppa till innehåll
Media

Få fart på likabehandlingsplaneringen på arbetsplatsen – delta i justitieministeriets utbildning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2024 13.23
Nyhet

Likabehandlingsplanering är ett viktigt verktyg för att främja likabehandling. Med hjälp av den kan vi effektivt skapa en icke-diskriminerande organisationskultur och främja likabehandling.

Justitieministeriet ordnar tre utbildningar som ger grundläggande information om likabehandlingsplanering på arbetsplatsen. Vid utbildningarna den 11 juni och den 21 augusti 2024 går vi bland annat igenom grunderna för likabehandlingsplanering och hur planeringen  går till i praktiken. Utbildningen den 4 juni fokuserar också på jämställdhetsplanering. 

Syftet med utbildningarna är att stärka i synnerhet den privata sektorns och arbetsgivarnas kompetens inom likabehandlingsplanering. Inga tidigare kunskaper om likabehandlingsplanering krävs för att delta i utbildningen. Utbildningarna ordnas på både finska och svenska. Utbildningarna är avgiftsfria.

Utbildningarna ordnas av projektet Välplanerat som samordnas av justitieministeriet och som bekämpar strukturell diskriminering och rasism genom att effektivisera likabehandlingsplaneringen. Projektet får finansiering av Europeiska unionen.

Utbildningar

Utbildning i likabehandlings- och jämställdhetsplanering på arbetsplatsen 
Tid: 4.6.2024 kl. 9.30–15.00
Plats: Teams
Språk: finska
Anmäl dig till utbildningen 
Anmäl dig senast 29.5.

Program:

 • 9.30 – 9.40 Välkommen, dagens agenda 
 • 9.40 – 10.15 Vad är nyttan med en likabehandlingsplan? 
 • 10.15 – 11.15 Likabehandlingsplanering på arbetsplatsen 
 • 11.15 – 12.00 Lunch 
 • 12.00 – 13.00 Jämställdhetsplanering på arbetsplatsen / social- och hälsovårdsministeriet
 • 13.00 – 13.45 Praktiska exempel på likabehandlings- och jämställdhetsplanering 
 • 13.45 – 14.00 Paus
 • 14.00 – 14.30 Checklista för jämställdhet på arbetsplatsen / Institutet för hälsa och välfärd
 • 14.30 – 15.00 Sammanfattning 

Utbildning i likabehandlingsplanering på arbetsplatsen 
Tid: 11.6.2024 kl. 9.30–11.30
Plats: Teams 
Språk: svenska
Anmäl dig till utbildningen 
Anmäl dig senast 6.6.

Program:

 • 9.30 – 9.40 Välkommen
 • 9.40 – 9.50 Dagens agenda
 • 9.50 – 11.00 Likabehandlingsplanering på arbetsplatsen
 • 11.00 – 11.30 Diskussion 

Utbildning i likabehandlingsplanering på arbetsplatsen
Tid: 21.8.2024 kl. 10.00–16.00
Plats: Kyrkogatan 12, Helsingfors. Utrymmet är tillgängligt och det finns en tillgänglig toalett.
Språk: finska
Anmäl dig till utbildningen 
35 deltagare ryms med.

Program:

 • 10.00 – 10.30 Välkommen, dagens agenda
 • 10.30 – 11.00 Vad är nyttan med en likabehandlingsplan? 
 • 11.00 – 12.00 Likabehandlingsplanering på arbetsplatsen 
 • 12.00 – 13.00 Lunch (på egen bekostnad)
 • 13.00 – 13.30 Likabehandlingsplanering på arbetsplatsen (fortsätter)
 • 13.30 – 14.30 Bedömning av likabehandling / diskrimineringsombudsmannens byrå
 • 14.30 – 14.45 Paus
 • 14.45 – 15.30 Praktiska exempel på likabehandlingsplanering
 • 15.30 – 16.00 Sammanfattning

Mer information: 
Riikka Pennanen, projektchef, [email protected]
tfn 0295 150 256 (finskspråkiga utbildningar)

Marica Nordman, specialsakkunnig, [email protected]
tfn 0295 150 295 (svenskspråkig utbildning)

Tillbaka till toppen