Hoppa till innehåll
Media

GOLLEGIELLA – nominera pristagare till nordiskt samiskt språkpris

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2024 13.38
Nyhet

GOLLEGIELLA – Nordiskt samiskt språkpris utdelas för elfte gången hösten 2024 under mötet mellan ministrar med ansvar för samefrågor och sametingspresidenterna i Finland, Norge och Sverige. Mötet hålls i Oslo den 22 oktober 2024. Språkpriset delas ut till enskilda personer eller organisationer som har gjort en insats för att främja de samiska språken.

Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris instiftades av ministrarna för samefrågor i Norge, Sverige och Finland samt sametingspresidenterna i Norge, Sverige och Finland. Priset delas ut vartannat år sedan 2004 och prissumman är 15 000 euro.

Språkprisets syfte 

Syftet med språkpriset är att främja, utveckla och bevara de samiska språken i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Vem kan få priset?

Språkpriset delas ut till enskilda personer, grupper, organisationer, föreningar eller institutioner som har gjort en betydelsefull insats för att främja samiska språk skriftligen, muntligen eller i annan form. Priset kan delas ut mot bakgrund av många olika språkinitiativ. Priset kan delas mellan flera pristagare.

Föreslå en kandidat! 

Enskilda personer, organisationer, institutioner eller myndigheter i hela det samiska området inbjuds att föreslå kandidater till språkpriset. Skicka in förslag till pristagare skriftligen med en motivering på max två sidor. 

Förslag skickas före 1 september 2024 till:

E-post: [email protected]

Post: 
Gollegiella – bedømningskomité
Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter, 
Kommunal- og distriktsdepartementet,
Postboks 8112 Dep. 
0032 Oslo, Norge

Tel: + 47 22 24 72 82

Tillbaka till toppen