Hoppa till innehåll
Media

Hållbarare konsumtion genom konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 13.30
Pressmeddelande

EU strävar efter att öka konsumenternas möjligheter att göra hållbara konsumtionsval. I mars lade Europeiska kommissionen fram ett förslag om ett nytt konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen som ska ingå i EU:s paket om cirkulär ekonomi. Statsrådet sände i dag direktivförslaget till riksdagen.

Syftet med direktivförslaget är att ge konsumenterna en möjlighet att fatta välgrundade inköpsbeslut som främjar hållbar konsumtion. Syftet är också att rätta till vilseledande miljöpåståenden och märkningar om produkters hållbarhet.   

Statsrådet anser att det är viktigt att konsumenter får tillräcklig och tillförlitlig information om produkters hållbarhet, miljöegenskaper, livslängd och reparerbarhet. Särskilt viktigt är det att man i förslaget beaktar problemen med de egenskaper som begränsar varors hållbarhet.  

Konsumenterna ska redan i dagens läge ges omfattande information. Att det ständigt krävs mera information genom komplicerade nya bestämmelser ökar risken för att konsumenterna inte längre läser den information som ges eller att de inte längre kan urskilja den information som är mest relevant. Vid beredningen av kraven måste man bedöma om den nya informationen faktiskt gynnar konsumenten. Det är också viktigt att se till att näringsidkarnas administrativa börda inte blir onödigt stor. 

Ytterligare information: Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 554, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen