Hoppa till innehåll
Media

Utredning ger förslag till utveckling av konsumenttvistenämndens verksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2024 14.04
Pressmeddelande

En utredning om utvecklingsbehoven i fråga om konsumenttvistenämndens verksamhet har publicerats. Målet med utvecklingsarbetet är att förkorta behandlingstiderna för konsumenttvister och på så sätt förbättra konsumenternas rättsskydd. 

Utredningen innehåller flera förslag till utveckling av nämndens förfaranden bl.a. genom att effektivisera beredningen och genom att fastställa en tidsfrist för anförande av besvär. Utöver förslagen som gäller nämndens interna förfaranden föreslås en kartläggning av möjligheten att placera konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden i samma organisation. Konsumentrådgivningen ger upplysningar, råd och medlingshjälp i konsumentärenden. Dess verksamhet har en betydande inverkan på antalet av och karaktären på de tvistemål som kommer till nämnden.

I utredningen föreslås också att en inskränkning av nämndens verksamhetsområde ska övervägas. Enligt utredningen kan det till exempel vara ändamålsenligt att utesluta tvistemål gällande bostadsfrågor mellan privatpersoner från nämndens verksamhetsområde. 

Dessutom föreslås att iakttagandet av nämndens avgöranden ska effektiviseras genom en ökad samhällsdebatt kring frågan.   

Utredningen skickas ut på remiss i april 2024. Utifrån utredningen och remissvaren om den fattas beslut om fortsatta åtgärder för att utveckla och effektivisera nämndens verksamhet.

Utredningen har gjorts av vicehäradshövding, tidigare verkställande direktör Irene Luukkonen

Utvecklingen av konsumenttvistenämndens verksamhet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo

Länk till utredarens rapport: Utvecklingsbehoven i konsumenttvistenämndens verksamhet

Ytterligare information
Kirta Heine, regeringsråd, tfn 0295 150 214, [email protected]

En trygg och kristålig rättsstat
Tillbaka till toppen