Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Oikeusministeriö kertoo ILO-sopimuksen ratifiointisuunnitelmista avoimessa yleisötilaisuudessa Inarissa

Oikeusministeriö
9.10.2014 7.50
Tiedote -

Oikeusministeriö kertoo alkuperäiskansoja koskevan ILO-sopimuksen ratifiointivalmisteluista avoimessa yleisötilaisuudessa Inarissa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa keskiviikkona 15.10.2014 kello 18.00 - 20.00. Kysymyksiin vastaamassa on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin lisäksi oikeusministeriön virkamiehiä.

Pääministeri Stubbin hallitusohjelman mukaan alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimus nro 169 ratifioidaan syksyn aikana edellyttäen, että hallituksessa on saavutettu saamelaismääritelmästä yhteisymmärrys. Saamelaisasioiden ministerityöryhmä on osaltaan hyväksynyt ehdotuksen uudeksi saamelaismääritelmäksi. Myös saamelaiskäräjät on hyväksynyt ehdotuksen. Saamelaiskäräjälain uudistusta koskeva hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

ILO-sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi oli kesällä lausuntokierroksella. Lausuntotiivistelmä on julkaistu syyskuussa ja se löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta.

Ratifioinnin kannalta keskeistä onennen kaikkea saamelaiskäräjälakiin esitetty säännös viranomaisten neuvotteluvelvollisuudesta sekä maa- ja metsätalousministeriössä valmisteilla olevaan metsähallituslakiehdotukseen sisältyvät säännökset saamelaisten osallistumisoikeudesta.

Oikeusministeriössä valmistellun ja lausuntokierroksella olleen ILO-sopimuksen ratifiointia koskevan hallituksen esitysluonnoksen lähtökohtana on, että ratifiointi ei muilta osin edellytä kansallisen lainsäädännön muuttamista.

Ratifioinnin valmistelua jatketaan valtioneuvostossa saamelaisasioiden ministerityöryhmässä ja siihen liittyen neuvotellaan myös saamelaiskäräjien kanssa.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, puh. 02951 50318

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen