Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet berättar om planerna för att ratificera ILO-konventionen i ett öppet informationsmöte i Enare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2014 7.50
Pressmeddelande -

Justitieministeriet ordnar ett informationsmöte för allmänheten för att berätta om beredningen av ratificeringen av ILO:s konvention om ursprungsfolk och stamfolk. Informationsmötet ordnas i samekulturcentret Sajos i Enare onsdagen den 15 oktober 2014 klockan 18.00 - 20.00. Justitieminister Anna-Maja Henriksson och justitieministeriets tjänstemän är på plats för att svara på allmänhetens frågor.

Enligt statsminister Stubbs regeringsprogram ska den internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention nr 169 om urfolk ratificeras i höst under förutsättning att regeringen har nått samförstånd om en samedefinition. Ministerarbetsgruppen för samefrågor har för sin del godkänt förslaget till en ny samedefinition. Också sametinget har godkänt förslaget. Riksdagen håller som bäst på att behandla regeringens proposition med förslag till revidering av sametingslagen.

Utkastet till regeringens proposition om godkännande och ikraftsättande av ILO-konventionen var ute på remiss i somras. Remissammandraget publicerades i september och finns tillgängligt på justitieministeriets webbplats.

Viktiga frågor med tanke på ratificeringen av konventionen är bestämmelsen om myndigheternas förhandlingsplikt som ingår i förslaget till revidering av sametingslagen samt de bestämmelser om samernas rätt till inflytande som ingår i förslaget till en ny lag om Forststyrelsen som bereds inom jord- och skogsbruksministeriet.

I propositionsutkastet som beretts vid justitieministeriet och som varit på remiss utgås det från att ratificeringen av ILO-konventionen inte till någon annan del kräver ändringar i den nationella lagstiftningen.

Beredningen av ratificeringen fortsätts inom statsrådet i ministerarbetsgruppen för samefrågor och i samband med beredningen kommer det också att förhandlas med sametinget.

Ytterligare upplysningar:
Lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 02951 50318

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen