Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska utarbeta strategi för civilsamhällesorganisationer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2023 14.05
Pressmeddelande

Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att bereda en strategi som stöder civilsamhällets verksamhet och delaktighet samt en plan för genomförandet av strategin. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 17 april 2027.

Arbetsgruppen har bland annat till uppgift att utreda lagstiftningshinder och utvecklingsbehov i fråga om civilsamhällsorganisationernas verksamhet samt möjligheterna att utveckla organisationernas egen medelsanskaffning. Arbetsgruppen ska också utreda hur växelverkan mellan förvaltningen och civilsamhället kan förbättras.

Arbetsgruppen består av företrädare för olika ministerier. I arbetsgruppen ingår dessutom sakkunnigmedlemmar från delegationen för medborgarsamhällspolitik och delegationen för etniska relationer. Ordförande för arbetsgruppen är justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen.

Statsminister Petteri Orpos regering har som mål att stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället. Utarbetandet av en strategi för civilsamhällesorganisationer finns med i regeringsprogrammet och i statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället.

Ytterligare information:  
Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 348, [email protected]

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen