Hoppa till innehåll
Media

Demonstrationer ska anmälas 24 timmar före

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2018 13.34
Pressmeddelande

Regeringens föreslår att lagen om sammankomster ändras så att allmänna sammankomster som ordnas utomhus, såsom demonstrationer, ska anmälas till polisen 24 timmar innan evenemanget börjar. Syftet med ändringen är att ge polisen bättre förutsättningar att trygga mötesfriheten. Förslaget lämnades till riksdagen i dag.

Enligt förslaget ska en anmälan om demonstration kunna lämnas in också efter tidsfristen på 24 timmar, om sammankomsten inte medför oskälig olägenhet för allmän ordning. Därmed skulle man fortsättningsvis kunna ordna spontana sammankomster.

- Rätten att fritt uttrycka sina åsikter är en central del av ett västerländskt samhälle. Polisen ska se till att alla kan delta i demonstrationer utan att de utsätts för störningar, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Enligt den gällande lagen är tidsfristen för förhandsanmälan sex timmar. Genom att tidigarelägga tidsfristen vill man förbättra polisens möjligheter att trygga störningsfria allmänna sammankomster.

Sociala medier har gjort det möjligt att ordna till och med stora demonstrationer och motdemonstrationer med rätt kort varsel. Tidsfristen på sex timmar har i praktiken visat sig vara för kort för att polisen i alla situationer skulle kunna trygga mötesfriheten och vid behov till exempel förhandla med arrangörerna. På basis av remissinstansernas kommentarer bestämdes det att tidsfristen för förhandsanmälan ska förlängas till 24 timmar.

Lagen avses träda i kraft i augusti nästa år.

Ytterligare upplysningar: Timo Makkonen, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0230, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen