Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp: användningen av medling stärks

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2020 13.02
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet, som leds av justitieminister Anna-Maja Henriksson, har beslutat att inleda arbetet för att stärka användningen av medling. Målet är att minska antalet rättegångar och förbättra möjligheterna för enskilda personer att delta i avgörandet av konflikter som gäller dem själva. Medling ska inte användas i situationer där medlingen kan hota offrets rättssäkerhet. Att stärka användningen av medling ingår i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Antalet fall där man tillämpar medling har ökat under de senaste åren, och medling används inom allt fler samhällsområden. Fältet av aktörer är dock mycket splittrat, och det finns ingen enhetlig utbildning eller auktorisering för medlare.

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska förbättra kvaliteten på medlingen, utöka användningsområdet och finna lösningar på hur medlingsarbetet kan samordnas bättre. Arbetsgruppen bedömer också behoven att utveckla lagstiftningen, användningen av digitala lösningar vid medling och fortsatt användning av medling vid brott där det ingår våld i nära relationer. När det gäller samordningen av medling får arbetsgruppen stöd av ett forskningsprojekt vid Östra Finlands universitet. Arbetsgruppens mandattid löper ut den 30 april 2023.

Justitieministeriet har också inlett ett projekt för att utreda möjligheterna att överföra medling vid brott och i vissa tvister från social- och hälsovårdsministeriet till justitieministeriet. Projektets styrgrupp har beställt en utredning av Institutet för hälsa och välfärd THL. Utredningen publiceras i juni. Projektets styrgrupp lägger utifrån utredningen fram ett förslag till fortsatta åtgärder senast 30.11.2020.

Ytterligare information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]

Venla Salmi, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 064, [email protected]

Stärkande av medling:
Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, tfn 0295 150 580, [email protected]

Arbetsgruppen för främjande av medling 

Överföring av medling vid brott och vissa tvister från SHM:s förvaltningsområde till JM:s förvaltningsområde 

Tillbaka till toppen