Hoppa till innehåll
Media

Mod att rapportera: Bekanta dig med informationsinslaget om visselblåsarlagen i eOppiva

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2024 11.21
Nyhet
Informationsinslaget om visselblåsarlagen - www.eoppiva.fi.

Justitieministeriets utbildningsprojekt kring lagen om skydd för visselblåsare har i mars 2024 publicerat utbildningen Informationsinslag för visselblåsarskydd. Utbildningen är öppen för alla och riktar sig till hela personalen inom organisationerna. Utbildningen ger information om betydelsen av lagen om skydd för visselblåsare och visselblåsarnas roll på ett pragmatiskt och enkelt sätt.

Lagen om skydd för visselblåsare är ett viktigt verktyg i situationer där missbruk upptäcks i arbetsmiljön. Den skapar en säker och konfidentiell kanal för rapportering och erbjuder visselblåsarna skydd mot eventuella motåtgärder. Den nya lagstiftningen stärker skyddet för visselblåsare, uppmuntrar till öppenhet och främjar samtidigt god förvaltning och det allmänna intresset. Det är därför värdefullt att kunskapen om lagen och dess fördelar får stor spridning.

Personalen i organisationerna har en nyckelroll i rapporteringen, och därför är det viktigt att de känner till sina egna rättigheter och får mod att rapportera. Därför har projektet satsat på utbildning där alla kan lära sig om ämnet och i framtiden vågar rapportera om sina iakttagelser.

Utbildningen ger en heltäckande översikt över de centrala begreppen i lagen om skydd för visselblåsare och hjälper att identifiera situationer där lagen tillämpas och klargör i vilka frågor man kan få skydd när man rapporterar. Utbildningen ger också svar på frågor om vem som får skydd och hur rapporteringsprocessen ser ut. Dessutom öppnar utbildningen upp processen för handläggningen av rapporter och visselblåsarens roll efter att rapporten gjorts. Med hjälp av utbildningen stärker du ditt kunnande och får du en klar bild av rollen som visselblåsare.

Bekanta dig med utbildningen i eOppiva!

Dessa virtuella utbildningar kan också vara av intresse för dig (på Finska):

  • Utbildningen Introduktion i tjänstemannaetik (Johdanto virkamiesetiikkaan) är öppen för alla. Under utbildningen lär du lär dig identifiera de viktigaste värderingarna och etiska principerna.
  • Utbildningen Tjänstemannaetik i praktiken (Virkamiesetiikkaa käytännössä) riktar sig till dem som arbetar inom statsförvaltningen och granskar teman kring etik mer ingående.
  • Utbildningen Tjänstemannaetik inom statsförvaltningens högsta ledning (Valtionhallinnon ylimmän johdon virkamiesetiikka) riktar sig särskilt till den högsta tjänstemannaledningen inom statsförvaltningen och ledningen på mellannivå som lyder under den. Ett etiskt högklassigt ledarskap stärker bilden utåt och stärker arbetsmiljön inom ämbetsverket.

Ytterligare information: Mia Kaurila, projektkoordinator, tfn 0295 150 117, [email protected]

Om skydd för rapporterande personer och om projektet på webbplatsen Korruptiontorjunta.fi

Tillbaka till toppen