Hoppa till innehåll
Media

Nordiska ministrar: Utnyttjandet av aktier med olika röstvärde ska tryggas vid notering i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2023 18.21
Pressmeddelande
Justitieminister Leena Meri och Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer undertecknade ett gemensamt brev till representanten för Europeiska rådets ordförande vid EU:s justitieministermöte i Bryssel den 4 december 2023.

Finlands och Sveriges justitieministrar och Danmarks näringsminister uppmanar i ett gemensamt brev riktat till ordföranden i Europeiska unionens råd att ordföranden vid förhandlingarna håller fast vid rådets allmänna riktlinje om förslaget till direktiv om att tillåta strukturer med aktier med olika röstvärde.

Finlands justitieminister Leena Meri, Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer och Danmarks näringsminister Morten Bødskov har i dag skickat ett gemensamt brev till representanten för EU-rådets ordförande, ekonomi- och digitaliseringsminister Nadia Calviño. I brevet uttrycker de nordiska ministrarna sin oro över hur förslaget till direktiv om att tillåta strukturer med aktier med olika röstvärde framskrider i trepartsförhandlingarna. Ministrarna uppmuntrar dessutom rådets ordförande att hålla fast vid rådets allmänna riktlinje i kommande förhandlingar.

I Finland, Sverige och Danmark har det redan länge varit tillåtet för aktiebolag att använda olika aktieserier med aktier med olika röstvärde. I de nordiska länderna kan sådana aktieserier också bevaras i samband med börsnotering. Detta är dock inte möjligt i alla EU-medlemsstater, och man har önskat en lösning på detta problem i förslaget till direktiv om att tillåta strukturer med aktier med olika röstvärde. Det nya direktivet skulle hjälpa europeiska företag att genom börsnotering få kapital från marknaden, vilket hjälper företagen att utveckla sin verksamhet och ekonomiska tillväxt i EU:s medlemsstater.

Vissa av Europaparlamentets förslag är betydligt strängare än kommissionens ursprungliga direktivförslag. Till dessa hör till exempel kraven på att aktieägarnas skyddsåtgärder ska komplettera varandra, vilket ställer ytterligare krav i förhållande till den finska lagstiftningens nuläge. Å andra sidan är det fråga om en begränsning av röstetalet som gäller aktier med olika röstvärde i ärenden som är upptagna på bolagsstämmans dagordning på förslag av aktieägarna. Förslagen skulle strida mot direktivförslagets ursprungliga syfte. De nordiska ministrarna vill främja kapitalmarknadens funktion, men undvika negativa effekter.

Ministrarna påminner om att faktorer som försvårar kapitaltillväxt kan leda till att företagen och deras aktieägare inte längre önskar främja en börsnotering. Då uppnås inte heller den indirekta ekonomiska nyttan.

Ministrarna konstaterar att aktieägare som inte har aktier med olika röstvärde måste skyddas. Också de starka kraven på öppenhet skyddar i sig själv aktieägarnas beslutsfattande. Alltför långtgående åtgärder för att skydda dessa aktieägare kan dock utgöra ett hinder för börsnotering av företag. Dessutom kan de på ett oändamålsenligt sätt påverka medlemsstaternas befintliga och välfungerande nationella beslutssystem som gäller bolag.

Enligt de nordiska ministrarna är det därför viktigt att ge medlemsstaterna alternativa lösningar och tillräckligt med handlingsutrymme för nationella lösningar. Om man vid förhandlingarna fortfarande eftersträvar tvingande, kompletterande skydd för aktieägare, bör direktivförslagets tillämpningsområde inte utvidgas till att omfatta börslistor som är större än tillväxtmarknaden för små och medelstora företag, konstaterar ministrarna.

Mer information:
Juha Jokinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 039, [email protected]

Tillbaka till toppen