Hoppa till innehåll
Media

Parlamentarisk arbetsgrupp ska utveckla praxis vid val och röstning – röstningsställenas tillgänglighet säkerställs

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2023 13.40
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte den 23 november en parlamentarisk arbetsgrupp för att utveckla praxis vid val och röstning. Arbetsgruppens mandattid pågår till utgången av 2025.

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda lagstiftning som säkerställer röstningsställenas och fullmäktigesalarnas tillgänglighet. Dessutom är avsikten att de som omfattas av färdtjänsten ska beviljas rätt till röstningsresa, och bland dem beviljas de som innehar ett politiskt förtroendeuppdrag eller som är kandidater i ett val rätt till ett visst antal resor som inte förbrukar deras rätt till övriga resor. Avsikten är att ge bättre information om möjligheten till hemmarösting än för närvarande.

Eftersom förhandsröstning är populärare än tidigare, har arbetsgruppen för avsikt att granska tidsfristerna för förhandsröstning och rösträkning. Dessutom vill man säkerställa att valfunktionärernas politiska representativitet är så heltäckande som möjligt, både under tiden för förhandsröstning och på själva valdagen.

Arbetsgruppen utreder inledandet av en regelbunden dialog med partierna, finansinstituten och tillsynsmyndigheterna i fråga om lagenlig, ändamålsenlig och tydlig redovisning för valen och för kandidaternas och de politiska föreningarnas politiska verksamhet. Dessutom har arbetsgruppen till uppgift att vid övervakningen av val- och partifinansieringen säkerställa principen att inte efterfråga samma uppgifter mer än en gång. 

Arbetsgruppen utreder också de ändringar som den föregående parlamentariska arbetsgruppen föreslog i sin slutrapport, enligt vilka Statens revisionsverk ges möjlighet att förena sitt tillsynsarbete med vite. 

Regeringen förbereder sig på att den offentliga och den halvoffentliga stadsmiljön förändras och på att drivandet av politiska kampanjer och mötesfriheten ska tillgodoses även i framtidens stadsmiljö. Därför främjar arbetsgruppen nödvändiga planändringar och utreder ägandet och användningen av lederna till stora kollektivtrafikstationer. 

Alla riksdagspartier är representerade i arbetsgruppen och dess arbete baserar sig på föresatserna i regeringsprogrammet.

Mer information:
Oula-Antti Labba, specialsakkunnig, tfn 0295 150 244, [email protected]
Tuomas Rekola, planerare, tfn 0295 150 195, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen