Hoppa till innehåll
Media

Parlamentarisk arbetsgrupp ska utveckla valsystemet för riksdagsval – avsikten är att sänka den dolda röstspärren

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2023 14.18
Pressmeddelande

Statsrådet har den 16 november tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att utveckla valsystemet för riksdagsval. Arbetsgruppen ägnar i första hand uppmärksamhet åt Lapplands valkrets, där den dolda röstspärren är särskilt hög.

Med dold röstspärr avses den minsta röstandel med vilken en kandidatuppställare, såsom ett parti, kan få minst en representant vald från valkretsen.  

Avsikten är att valområdesmodellen ska genomföras så att Lapplands och Uleåborgs valkretsar sammanslås kalkylmässigt. Valområdesmodellen ska endast gälla Lapplands och Uleåborgs valkretsar. Båda valkretsarna förblir självständiga och deras gränser ändras inte. Motsvarande förfarande kan i fortsättningen vid behov användas också i andra valkretsar.

Reformen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Arbetsgruppen tillsattes till utgången av 2024 och kommer att lägga fram sitt förslag under år 2024. Valområdesmodellen ska tas i bruk vid riksdagsvalet 2031.

Alla riksdagspartier är representerade i arbetsgruppen. Dess ordförande är partisekreterare Kristiina Kokko (Saml).  

Ytterligare information: 
Arbetsgruppens sekreterare: 
Tuomas Rekola, planerare, justitieministeriet, tfn 0295 150 195, [email protected]
Oula-Antti Labba, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 244, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen