Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp ska bedöma regleringen som gäller terroristbrott

Justitieministeriet
25.2.2020 12.26
Pressmeddelande

Justitieministeriet kommer denna vecka att tillsätta en arbetsgrupp för att bedöma behovet av att uppdatera den nationella lagstiftningen som gäller terroristbrott samt hur väl bestämmelserna stämmer överens med regleringen i de viktigaste europeiska referensländerna.

Bedömningen gäller speciellt straffbestämmelserna om hörande till en terroristgrupp eller terroristorganisation eller deltagande i deras verksamhet. Arbetsgruppen ska också bereda nödvändiga lagändringar. Bakom projektet ligger regeringens riktlinjer i fråga om hemtagning av finländare från lägret al-Hol i Syrien. Som en del av dessa riktlinjer beslutade regeringen att bedöma behovet av ändringar i lagstiftningen som gäller terroristverksamhet och göra nödvändiga lagändringar,

- Bekämpning av terrorism är en viktig del av helhetssäkerheten. Regeringen vill därför försäkra att vår redan i sig omfattande terroristbrottslagstiftning till alla delar är heltäckande. I denna bedömning är det viktigt att beakta regleringen ibland annat de övriga nordiska länderna, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Arbetsgruppen ska särskilt beakta lagstiftningen i de viktigaste referensländerna och speciellt i de övriga nordiska länderna. Också andra ministeriers beredning som gäller terroristlagstiftningen ska beaktas i arbetet. Arbetsgruppens mandattid går ut den 29 maj 2020.

I Finland är terroristbrott stor utsträckning straffbara. Även förberedelse till och främjande av terroristbrott har kriminaliserats. Senast utvidgades straffbarheten i november 2018 för att genomföra EU-direktivet om bekämpande av terrorism. Då kriminaliserades bland annat självstudier för att begå ett terroristbrott samt återvändande och andra resor till Finland i avsikt att begå ett terroristbrott.

Ytterligare upplysningar:
Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176,
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990,
e-post: [email protected]

Bedömning av lagstiftningen om terroristbrott och beredning av behövliga lagstiftningsändringar

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen