Hoppa till innehåll
Media

Understöd för att bekämpa allvarlig ungdomsbrottslighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2024 13.43
Nyhet

Justitieministeriet beviljar statsunderstöd till välfärdsområdena för att inleda verksamhetsmodellen som är avsedd för ungdomar som begår allvarliga och upprepade brott. Understöden beviljas också för bekämpningen av gatugäng och våldsbejakande radikalisering.

Understöden består av två helheter av vilka den ena är avsedd för att stödja välfärdsområdena i deras arbete för att hjälpa unga bryta brotts- och missbruksspiralen och för att inleda ett multiprofessionellt samarbete på området. Dessa understöd kan beviljas för högst 1 miljon euro sammanlagt.

Genom den andra understödshelheten finansieras projekt med syftet att utveckla arbetssätt och verksamhetsmodeller som förebygger gatugängs rekrytering och våldsbejakande radikalisering. Dessa understöd kan beviljas för högst 350 000 euro sammanlagt.

Ansökningstiden för understöden går ut den 15 april 2024.

Ansökningsinfo ordnas den 14 mars

Understöd söks i tjänsten Sokunderstod.fi. Webbtjänsten samlar alla statsunderstödsutlysningar på en och samma plats. Om sökanden ännu inte har de fullmakter som getts i Suomi.fi-tjänsten eller tillräckliga fullmakter för den person som bereder ansökan, lönar det sig att göra det först.

För sökandena ordnas Teams-info den 14 mars kl. 13–14.30, anmälningar senast 12.3. Info ordnas på finska.

Ytterligare information om understöden:
Verksamhetsmodell för unga: Saija Järvinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352
Bekämpningen av gatugäng och våldsbejakande radikalisering: Mika Junninen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 406; Markus Alanko, specialsakkunnig, tfn 0295 150 400
Info och ansökningen: Henriikka Brandt, planerare, tfn 0295 150 023
E-post: [email protected]

Information om ansökningsinfo (på finska)

Utlysningen i tjänsten Sokunderstod.fi 

Information om tjänsten Sokunderstod.fi
 

Tillbaka till toppen