Hoppa till innehåll
Media

Utredning: åtgärder mot strukturell diskriminering kan effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2023 14.16
Nyhet

Strukturell diskriminering är ett hot mot jämlikheten och kan leda till att vissa befolkningsgruppers ställning försämras. I en färsk förstudie som justitieministeriet låtit göra granskas diskrimineringen i samhällsstrukturerna.

Strukturell diskriminering förekommer i centrala samhällsstrukturer. Syftet med den förstudie som justitieministeriet beställt är att identifiera diskriminerande praxis och ge verktyg för att identifiera och bekämpa strukturell diskriminering. I utredningen granskas strukturell diskriminering bland annat på lagstiftnings- och institutionsnivå. Utredningen innehåller dessutom rekommendationer för att utveckla bekämpningen och uppföljningen av diskriminering särskilt inom arbetslivet och utbildningen. Utredningen har gjorts av forskarna Panu Artemjeff och Liban Sheikh.

Strukturell diskriminering förblir ofta dold. Bristen på lika möjligheter till exempel inom utbildning och i arbetslivet utgör dock ett allvarligt hot mot rättvisan i samhället. Uppföljningen av strukturell diskriminering bör därför stärkas på ett heltäckande sätt, bland annat genom utveckling av datasystem, forskningskanaler och laglighetsövervakningsmaterial. 

I förstudien presenteras flera utvecklingsrekommendationer för att bekämpa strukturell diskriminering. I arbetslivet bör uppmärksamhet fästas till exempel vid arbetsmarknadens strukturella frågor inom olika branscher samt vid den faktiska jämlikheten mellan olika befolkningsgrupper på arbetsmarknaden. Inom utbildningen bör man identifiera ojämlik praxis i studiehandledningen, i undervisningens innehåll och undervisningssituationer, i bedömningen av inlärningen och kunnandet samt i läroanstaltens atmosfär. 

Förstudien utgör en heltäckande grund för en eventuell fortsatt undersökning av strukturell diskriminering. Utredningen är en del av handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer. Handlingsprogrammet genomförs av justitieministeriet. Utredningen har utarbetats som en del av projektet Fakta om diskriminering, som delfinansieras av Europeiska unionen.

Förstudie om strukturell diskriminering (på finska)         
 

Ytterligare information:
Panu Artemjeff, forskare, [email protected]
Mia Luhtasaari, specialsakkunnig, tfn 0295 150 130, [email protected]

Tillbaka till toppen