Regeringen föreslår sammanslagningar av valkretsar före riksdagsvalet 2015

Justitieministeriet 4.10.2012 10.10
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att Kymmene valkrets och Södra Savolax valkrets slås samman till att bilda Sydöstra Finlands valkrets. Norra Savolax valkrets och Norra Karelens valkrets ska slås samman till att bilda Savolax-Karelens valkrets. Efter sammanslagningarna kommer det att finnas 12 valkretsar på fastlandet.

Avsikten är att ändringarna träder i kraft före riksdagsvalet 2015. Europaparlamentsvalet år 2014 ska alltså fortsättningsvis förrättas med iakttagande av den nuvarande valkretsindelningen.

Syftet med förnyelsen är att förbättra proportionaliteten vid riksdagsval genom att utjämna storleksskillnaderna mellan de nuvarande valkretsarna.

Norra Karelens och Södra Savolax valkretsar är de minsta valkretsarna med sex invalda riksdagsledamöter vid förra riksdagsvalet. I små valkretsar krävs en större andel av valkretsens röster för ett riksdagsmandat jämfört med stora valkretsar. Detta anses försätta väljarna i små och stora valkretsar i en ojämlik ställning.

Den s.k. dolda röstspärren, dvs. andelen av rösterna i en viss valkrets som krävs för att få en kandidat invald, skulle vara betydligt lägre i de föreslagna valkretsarna än i de nuvarande valkretsarna.

Vid förra riksdagsvalet var den dolda röstspärren exempelvis i Södra Savolax valkrets 12 procent. Enligt den nuvarande befolkningssituationen skulle den doldaröstspärren i de föreslagna valkretsarna vara under sex procent, alltså ungefär på samma nivå som i de flesta andra valkretsarna.

Enligt den nuvarande befolkningssituationen skulle det väljas 17 riksdagsledamöter från den nya Sydöstra Finlands valkrets och 16 ledamöter från den nya Savolax-Karelens valkrets.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560
e-post: fö[email protected]

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Anna-Maja Henriksson