Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Av de röstberättigade förhandsröstade en fjärdedel i välfärdsområdesvalet

19.1.2022 10.00
JM
I välfärdsområdesvalet 2022 röstade enligt preliminära uppgifter över 1 035 745 väljare på förhand, vilket betyder att cirka 26,4 procent av de röstberättigade har förhandsröstat.

Kommissionen föreslås ändringar för att främja demokratin i EU:s lagstiftning

13.1.2022 13.37
JM
Europeiska kommissionen föreslår att EU:s lagstiftning om val och demokrati ska reformeras. Målet är bland annat att säkerställa fria och rättvisa val, öka öppenheten i politisk reklam och stärka det demokratiska deltagandet. Statsrådet har i dag delgett riksdagen de förslag till direktivändringar och förordningsförslag som har lagts fram i ärendet.

Justitieministeriet ger anvisningar om hälsosäkerhet vid röstning under coronapandemin

11.1.2022 15.16
JM
Vaalit. Val.
På justitieministeriets webbplats om val (valfinland.fi) finns anvisningar för väljarna om hälsosäkerheten vid röstning under coronaepidemin. Anvisningarna om välfärdsområdesvalet har beretts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

I välfärdsområdesvalet är förhandsröstning utomhus möjlig i många kommuner

7.1.2022 11.52
JM
På webbplatsen valfinland.fi har det publicerats en förteckning över sådana förhandsröstningsställen i välfärdsområdesvalet där det är möjligt att rösta utomhus. Under den tid som förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet pågår kan alla röstberättigade i välfärdsområdesvalet använda sig av vilket som helst av de förhandsröstningsställen där det går att rösta utomhus.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen