Hoppa till innehåll
Media

Utskicket av meddelanden om rösträtt i EU-valet inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2024 9.07
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har börjat skicka meddelanden om rösträtt i EU-valet till väljarna. Meddelandet sänds till väljarna antingen per post eller till Suomi.fi-tjänsten under april−maj. Meddelandena sänds senast den 16 maj 2024.

Röstberättigade i EU-valet är alla finska medborgare som har fyllt 18 år senast den 9 juni 2024. Röstberättigade är även alla EU-medborgare bosatta i Finland som anmält sig till rösträttsregistret och som har fyllt 18 år senast den 9 juni 2024. Du får bara rösta i ett EU-medlemsland, antingen i det land där du är medborgare eller i det land där du är bosatt. Antalet röstberättigade i valet är cirka 4,5 miljoner.

Över en miljon väljare får meddelandet om rösträtt i Suomi.fi-tjänsten

Meddelandet om rösträtt sänds antingen per post eller elektroniskt enligt väljarens egen anmälan. En fjärdedel av väljarna har bett att få meddelanden från myndigheter elektroniskt och meddelandet om rösträtt skickas till dem i Suomi.fi-meddelanden. Du kan läsa meddelandena genom att identifiera dig i webbtjänsten Suomi.fi eller genom att ta i bruk mobilapplikationen Suomi.fi.  

Din vallokal på valdagen avgörs enligt var du bor den 19 april

Vallokalen på själva valdagen i EU-valet den 9 juni bestäms enligt väljarens stadigvarande bostadsort i befolkningsdatasystemet den 19 april. 

Rösträttsregistret för EU-valet 2024 plockades ur befolkningsdatasystemet den 19 april 2024. Rättelseyrkanden som gäller rösträttsregistret ska framställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast den 24 maj 2024.

Om du flyttar efter den 19 april avgörs vallokalen enligt din tidigare bostadsort.

Information om vallokalen på valdagen finns i meddelandet om rösträtt.

Unga väljare uppmuntras att rösta

I april−maj skickas ett brev till dem som får rösta i EU-valet för första gången. Brevet innehåller information om valet och uppmuntrar till att rösta.

Tidsplan för EU-valet

Valdagen är söndagen den 9 juni 2024.
Förhandsröstning ordnas i Finland den 29 maj–4 juni 2024 och utomlands den 29 maj–1 juni 2024.

På valdagen i EU-valet får du bara rösta i den vallokal som anges i meddelandet om rösträtt. Förhandsröstningsstället får du däremot välja fritt.

Mer information om rösträttsregistret och rättelseyrkande www.valfinland.fi
Information om EU-valet och röstningen www.valfinland.fi
Mer information om Suomi.fi-tjänsten

Ytterligare information:
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Tillbaka till toppen