Användning av kakor (cookies) på webbplatsen

Justitieministeriets webbplats använder kakor i enlighet med rekommendationer från Cybersäkerhetscentret, som är underställt Transport- och kommunikationsverket Traficom, i samarbete med statsrådets kansli. Praxis för användningen av kakor gäller förutom justitieministeriets webbplats justitieministeriet.fi även webbplatserna vaalit.fi, likabehandling.fi, brottsförebyggande.fi och antikorruption.fi. Enligt rekommendationerna ska användaren ge sitt samtycke till att kakor lagras t.ex. med hjälp av webbläsarens eller någon annan applikations inställningar. Praxis för användningen av kakor på ministeriets webbplats utvärderas som bäst.

Kakor på webbplatsen

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator. Med hjälp av kakorna kan användningen av webbplatsen övervakas.

Webbplatsen använder vissa tekniska kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Dessa sätts alltid oberoende av webbläsarens inställningar för kakor. Kakorna används endast för åtgärder som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Användaren kan kontrollera webbplatsens icke-nödvändiga kakor i webbläsarens inställningar. Att blockera kakor kan påverka besökarens layout av webbplatsen, men påverkar inte dess funktion. Exempel på sådana är

  • Analyskakor (kakor för webbanalys, besöksstatistik och kvalitetskontroll)
  • Sessionskakor (kakor som används bara under besöket på webbplatsen).

Analyskakor

Webbanalysen, alltså analyskakorna, samlar in allmänna statistikuppgifter om användningen av webbplatsen och uppgifterna används för att förbättra webbtjänsten. Sådana uppgifter är till exempel nedladdade sidor, tidpunkt samt webbläsare och operativsystem. Användarens IP-adress samlas in i sin helhet, men genast i början anonymiserar tjänsteleverantören den på ett sådant sätt att den registrerade inte längre är identifierbar. Anonymiserad IP-adress används i analyssyfte.

Praxis för användningen av kakor och besökarstatistiken på vår webbplats har utarbetats tillsammans med statsrådets kansli. Tjänsteleverantörer är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och dess avtalspartner Fonecta Oy (Snoobi) och Ambientia.

Kakor för webbanalys kan tillåtas eller förhindras i webbläsarens inställningar. Om kakor har blockerats, sparar webbanalysen uppgifterna endast under besöket, och kakorna raderas när besöket avslutas. Kakor som är tillåtna i webbläsarens inställningar lagras högst i tre år. Uppgifter om besöksstatistiken lämnas inte ut till tredje part.

Sessionskakor

Kakor som lagras bara under ett enskilt besök förbättrar användarerfarenheten, alltså besökarens intryck av webbplatsen. Sessionskakor kan tillåtas eller blockeras i webbläsarinställningarna. Exempel på sessionskakor är

  • språkval (lagras under besöket på webbplatsen)
  • datum och tidpunkt för sessionen (lagras under besöket på webbplatsen)

Sessionens identifikationskod lagras i en vecka och uppgiften om att kakor är tillåtna lagras i ett år.

Länkar till andra webbtjänster

Delningslänkar och delningsknappar från vår webbplats till tjänster på sociala medier förmedlar inte information om användaren till dessa tjänsteleverantörer, om länkarna och knapparna för att dela inlägget inte klickas. Information om kakor för sociala medietjänster finns i meddelandet om behandling av personuppgifter i respektive tjänst.

Anvisningar om hanteringen av kakor

Anvisningar om hanteringen av kakor för de mest använda webbläsarna och applikationerna finns på följande webbsidor:

Blockera och radera kakor

Datorns webbläsare

Webbläsare för mobila apparater

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Ministeriet samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen av webbplatsen. Uppgifterna behövs för att producera webbtjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller information som kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Dessa logguppgifter används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att utreda felsituationer i nätet och informationssäkerhetsincidenter.

Behandlingen av personuppgifter i anslutning till detta behövs för att justitieministeriet ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Gemensamt personuppgiftsansvariga

Justitieministeriets webbplats finns i statsrådets gemensamma publikationsplattform (YJA). Därför är justitieministeriet och statsrådets kansli gemensamt personuppgiftsansvariga när personuppgifter behandlas på justitieministeriets webbplats. Justitieministeriet ansvarar för webbplatsens innehåll och använder besöksstatistik för att utföra sina uppgifter. Läs mer om ansvarsområdena på sidan Ansvarsområden för de gemensamt personuppgiftsansvariga.