Regeringens proposition med förslag till lag om en riksomfattande rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet

OM050:00/2021 Lagstiftningsprojekt

En regeringsproposition med förslag till lag om ett riksomfattande ämbetsverk som har till uppgift att ordna tjänster inom rättshjälp, ekonomisk rådgivning, skuldrådgivning och allmän intressebevakning bereds.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM050:00/2021

Ärendenummer VN/21072/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 6.4.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 6.4.2021

Lagberedning

RP med förslag till lag om en riksomfattande rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet
  • 1

    Under beredning

    Tillagd i sessionsperioden 27.8.2021
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Målet är att lämna en regeringsproposition med förslag till lag om ett nytt riksomfattande ämbetsverk med uppgift att ordna tjänster inom rättshjälp, ekonomisk rådgivning, skuldrådgivning och allmän intressebevakning. De nuvarande sex statliga rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten ska upphöra. De centralförvaltningsuppgifter som för närvarande sköts av justitieministeriet ska överföras till ämbetsverket. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Maaria Rubanin, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 140
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att lämna en regeringsproposition med förslag till lag om ett nytt riksomfattande ämbetsverk med uppgift att ordna tjänster inom rättshjälp, ekonomisk rådgivning, skuldrådgivning och allmän intressebevakning. De nuvarande sex statliga rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten ska upphöra.

Rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna samt verksamhetsställena ska kvarstå. Ämbetsverket ska ha riksomfattande behörighet i förvaltnings- och stöduppgifter och bli en självständig bokföringsenhet. De centralförvaltningsuppgifter som för närvarande sköts av justitieministeriet ska överföras till ämbetsverket. Avsikten är att ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Sammandrag

En regeringsproposition med förslag till lag om ett riksomfattande ämbetsverk som har till uppgift att ordna tjänster inom rättshjälp, ekonomisk rådgivning, skuldrådgivning och allmän intressebevakning bereds.

Utgångspunkter

-

Mer om ämnet